Fotogaléria
 
Copyright 2019-2020. All Rights Reserved.
 
 
Kontakt:


                     
JANEK metal-service s.r.o.
Dolný Moštenec 54
017 01 Považská Bystrica
 

Výroba foriem pre technológiu presného liatia:

  • Výroba formi pre odliatky liate metódou vytaviteľných voskov. Podstata metódy spočíva v zhotovení vysoko presného, nerozoberateľného, netrvalého voskového modelu. Pred samotným liatím sa modely odstránia z formy vytavením, vypálením alebo rozpustením. Potom nasleduje odlievanie. Forma sa po stuhnutí odliatku rozbije a hotový odliatok sa vyberie. Pretože sa voskový model vytaví, tvar odliatku môže byť veľmi zložitý.

  • Naša firma sa zaoberá výlučne výrobou formy, nie však odlievaním. Túto časť výrobného procesu si sprostredkúva zákazník sám.